Inhimillisempiä kokemuksia töissä – Luo paremmat mahdollisuudet stressin hallintaan ja palautumiseen

17. helmikuuta 2020

Monet meistä ovat kokeneet henkilökohtaisesti uupumuksen tai burnoutin tai nähneet ystävämme tai tiimimme kärsivän niistä. Mitä voimme tehdä niiden estämiseksi? Voimmeko parantaa työhyvinvointia pienillä muutoksilla työpäivän aikana? Avain kestävään työhyvinvointiin ja inhimillisempiin kokemuksiin työstä ja samaan aikaan parempaan tuottavuuteen voi löytyä autonomian, riittävän palautteen ja palautumisen yhdistelmästä.

Viime vuosina työn intensiteetti ja kuormitus ovat lisääntyneet tutkitusti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Monilla työntekijöillä on liian tiukka työtahti tai liian vähän aikaa suhteessa työmäärään. Juuri ilmestyneiden KELA:n tilastojen mukaan ennenaikaiset henkisistä syistä johtuvat eläköitymiset ovat kasvaneet dramaattisesti viimeisen viiden vuoden aikana.

Yksi merkittävä syy tähän negatiiviseen kehitykseen saattaa olla työstä johtuva uupumus ja burnoutit. Tutkimukset osoittavat selvästi, että työhön liittyvä stressi ja mielenterveysongelmat johtavat lisääntyneisiin poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen sekä heikentyneeseen tuottavuuteen ja suorituskykyyn. ILO:n tutkimuksen mukaan jopa 30% sairauspoissaoloista voi johtua stressistä. Toisen EU-tutkimuksen mukaan satoja miljardeja euroja menetetään pelkästään Euroopassa samoista syistä.

Lue myös: Tunnistatko palautumisten tarpeen tiimissäsi?

Mitä voit tehdä vähentääksesi stressiä työpaikalla?

Riippumatta siitä onko tiimisi uupunut tai positiivisessa vireessä, voit ohjata työyhteisönne hyvinvointia kestävämmälle pohjalle. On olemassa useita tapoja vaikuttaa tiimiisi tai organisaation jo työpäivän aikana ja työpaikalla. Voit tukea tiimisi jäseniä kehittämällä kyvykkyyksiä ja yhteisiä pelisääntöjä, jotta voitte levätä, rentoutua ja palautua paremmin töiden jälkeen. Kokeile näitä neljää vaikuttavaa tapaa stressin hallinnan ja hyvinvoinnin kehittämiseksi työyhteisössänne:

1. Kehitä ja tue autonomiaa tiimissäsi tai organisaatiossasi

Autonomian kokemus sekä päätöksenteossa että työn organisoinnissa antaa tiimille mahdollisuuden päättää rajoista ja tasapainottaa heidän työmääränsä paremmin. Autonomia on myös yksi avaintekijöistä työntekijöiden työtyytyväisyyden ja positiivisen vireen kehittämisessä. Henkilökohtaisten voimavarojen osalta autonomia tarjoaa henkilöille mahdollisuuksia palautumiseen, koska he voivat organisoida tehtävänsä aina muuttuvien tilanteiden mukaan. Autonomia tukee myös henkilöiden omiin vahvuuksiin perustuvaa osaamisen kehittämistä. 

2. Luo palautteen antamisen kulttuuri

Mahdollisuus saada (ja antaa) tarpeeksi palautetta omasta työstä vähentää yksilöiden huolta työssä suoriutumisesta ja siitä, vastaavatko he muiden odotuksiin. Kun työsuorituksesta ei tarvitse stressata, aikaa ja energiaa jää enemmän myös levolle ja palautumiselle. Palautteella on myös paljon muita myönteisiä vaikutuksia henkiseen työhyvinvointiin. Se on luultavasti halvin lääke henkisen työhyvinvoinnin parantamiseksi.

3. Tue henkilökohtaista hallintaa

Onko tiimisi kulttuurissa "sallittua" käydä ulkona lounaalla tai käydä kesken päivää kävelyllä, jos siihen tuntuu olevan tarvetta? Tällaiset tavat vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiin, koska silloin työntekijän on mahdollista päättää itse, milloin hän pitää tauon ja irrottautua hetkeksi työstä, jotta hän saa ajatuksensa selkiytymään ja lisää energiaa työtehtävän äärelle palatessaan. Henkilökohtaisen hallinnan ja sen tunteen vahvistaminen tiimissä antaa heille paremmat edellytykset esimerkiksi oman keskittymisen ja työtehokkuuden ylläpitämiseen.

4. Tue työajan ulkopuolista palautumista ja lepoa

Tiimillä on oltava aikaa rentoutua ja viettää aikaa perheidensä ja harrastusten parissa työn ulkopuolella. Näillä sosiaalisilla vuorovaikutuksilla ja harrastuksissa itsensä kehittämisellä on merkittävä positiivinen vaikutus tiimisi työhyvinvointiin ja tuottavuuteen seuraavana päivänä.

Voit johtaa tätäkin omalla esimerkilläsi. Ei puheluita tai sähköposteja illalla tai yöllä. Älä roiku toimistolla työajan ulkopuolella, koska aiheutat muillekin painetta tehdä liian pitkää päivää. Kerro tiimillesi omista rentoutumis- ja lepokäytännöistä, harrastuksista tai urheilusta ja kysy myös heidän tavoistaan irrottautua töistä. Lepo ja palautuminen ovat tiimisi tuottavuuden lähde, eivät venyvät työpäivät toimistolla tai iltaiset keskustelut työasioista Slackissa.

Lue myös: 10 tapaa kehittää tiimin tehokkuutta tukemalla palautumista

2020-luvulla tavoitteena on inhimillinen kokemus 

Tarvitsemme kaikki sopivan kunnianhimoisia oppimis- ja kehittymishaasteita työssä, mutta myös tarpeeksi aikaa levätä ja palautua sekä työpäivän aikana että työn ulkopuolella. Koska olemme viime vuosikymmenen aikana nähneet paljon uupumusta ja burnouteja, haluan lopettaa tämän blogin positiiviseen havaintoon tulevasta suunnasta.

Olen jo huomannut muutoksen tietotyöläisten oman ajan hallinnan ja autonomian lisääntymisessä. Työhyvinvoinnin merkitys ja tärkeys tunnustetaan, ja yhä useammat organisaatiot ovat ymmärtäneet sen positiivisen vaikutuksen tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Toinen muutos on alkanut fysiologisen hyvinvoinnin seuraamisesta, jota on maustettu mindfulnessilla ja meditaatiolla.

Uskon, että olemme siirtymässä sisäisen motivaation ja inhimillisen kokemuksen aikakaudelle ulkoisen motivaation, työnantajabrändäyksen ja työntekijäkokemuksen aikakaudelta. Inhimillinen kokemus tulee olemaan yksi tärkeimmistä kilpailueduista 2020-luvulla. Olemme todistamassa siirtymää korkean tai maksimaalisen suorituskyvyn tavoittelusta (jolla on usein inhimillinen kustannus) vaihtelevien vaatimusten ja voimavarojen pitkän aikavälin tasapainon löytämiseen. Se tulee parantamaan sekä elämänlaatua että tuottavuutta. Tämä on muutos, joka johtajien ja HR-ammattilaisten tulisi aloittaa jo tänään, jotta voimme johtaa työntekijät ja tiimit tasapainoiselle ja kestävälle työhyvinvoinnin polulle. Inhimilliset toistemme kohtaamisen taidot, autonomia ja luottamus ovat johtajien ja HR-ammattilaisten 2020-luvun supervoimia.

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat