1+3 ideaa, joilla luot kiitollisuuden kulttuuria

23. syyskuuta 2019

Kiitollisuuden osoittaminen on monella tapaa hyödyllistä yksilöille, tiimeille ja yrityksille. Se saattaa vähentää stressiä, kohentaa sosiaalisia suhteita ja vähintäänkin tuoda ripauksen lisää iloa kenen tahansa päivään. Jo pelkästään näiden syiden takia kiitollisuuden osoittamisesta kannattaa tehdä osa tiimin tai yrityksen kulttuuria. Saatat olla yrittäjä, esimies, tai sellaisen tiimin jäsen, jossa kiitollisuuden osoittamiselle olisi tilausta. Miten sellaista kulttuuria voisi rakentaa? Olen listannut sinulle muutamia ideoita, joita voit kokeilla tänään.

Aloita itsestäsi – opettele tietoista kiitollisuutta

Yksi tehokkaimmista tavoista lisätä kiitollisuutta työpaikalla on sen osoittaminen itse. Milloin viimeksi osoitit kiitollisuutta avoimesti? Jos kiitollisuuden tai arvostuksen osoittaminen ei tule luonnostaan, voit aloittaa pitämällä kiitollisuuspäiväkirjaa.

Tee näin. Kirjoita kerran viikossa tai päivässä muistiin vähintään kolme asiaa, jotka saivat sinut tuntemaan kiitollisuutta. Nämä asiat voivat olla suuria tai pieniä, kunhan ne merkitsivät sinulle jotain. Kuka sai sinut tuntemaan kiitollisuutta, mitä he tekivät ja miksi se sai sinut tuntemaan kiitollisuutta? Jatka kiitollisuuspäiväkirjan pitämistä muutamia viikkoja ja alat luonnostaan kiinnittämään enemmän huomiota arkisiin hetkiin, joissa voisi osoittaa kiitollisuuttaan.

Lue lisää blogistamme, miten kiitollisuuden osoittaminen vaikuttaa meihin.

Seuraava askel on kiitollisuuden osoittaminen. Jos tapaat jonkun, joka on saanut sinut kokemaan kiitollisuutta, kerro siitä hänelle. Tai lähetä hänelle kiitosviesti. Avuliaisuus, hyvä työsuoritus tai vaikka ystävällinen käytös ja päivän piristäminen ansaitsevat kiitoksen. Muista myös kertoa, miksi kiität häntä!

Kiitollisuuden osoittaminen toisen tekemästä työstä voi nostattaa mielialaa ja jopa parantaa hyvinvointia ainakin kahdella tavalla. Kiitoksen kuuleminen tuntuu aina hyvältä ja piristää. Aito kiitos voi myös täyttää tarpeen saada palautetta ja tunnustusta hyvästä työstä, mikä on korvaamattoman tärkeätä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Kiitollisuuden viljeleminen tiimeissä

Kun kiitollisuuden osoittaminen alkaa luonnostua itseltä, voit aloittaa sen viljelemisen tiimeissä. Kokeile näitä kolmea ideaa päästäksesi alkuun.

1. Johda esimerkillä

Kun keskustelet muiden kanssa, voit näyttää mallia osoittamalla aitoa kiitollisuutta arjen keskellä. Osoita muille, että kiitollisuuden osoittaminen on OK. Älä tee siitä numeroa, vaan tee sitä osana luonnollista kanssakäymistä.

Jos alat osoittamaan kiitollisuutta avoimesti, siitä tulee normaalia käytöstä tiimissäsi. Muidenkin on siten helpompi osoittaa kiitollisuutta.

2. Rohkaise kiitollisuuden osoittamiseen

Esittämällä tietynlaisia kysymyksiä voi auttaa muita tunnistamaan tilanteita, joissa kiitollisuuden osoittaminen on paikallaan. Kun huomaat itse tällaisen tilanteen, voit kysyä “Oliko Sannan kanssa mukava ratkaista tuo haaste?”, “Eikö ollutkin hyvä palaveri, kun Timo oli valmistellut sen kunnolla?”, “Pitäisikö antaa hyvää palautetta hänelle?” 

Kysymysten sanominen ääneen tuo huomiota hyville asioille ja teoille, joista ihmiset voisivat kokea kiitollisuutta. Tämä tapa auttaa sekä tunnistamaan kiitollisuuden arvoisia tilanteita että luo tilaa sen osoittamiselle.

3. Tee kiitollisuudesta tapa

Ehkä helpoin tapa lisätä kiitollisuuden osoittamista on tuoda se osaksi rutiineja ja tapoja. Jos esimerkiksi pidätte päivittäisiä tai viikottaisia kokouksia, miksette ottaisi “kiitollisuuskierrosta” tavaksi? Jos käytätte jotain ketterää menetelmää, tätä tapaa voi hyödyntää vaikkapa sprinttien retroissa.

Kiitoksia voi käydä läpi yksinkertaisesti. Tiimiläiset voivat vaikkapa vuorotellen kertoa, kuka auttoi heitä onnistumaan tällä viikolla ja miten. Sinun kannattaa tietenkin olla itse aidosti mukana ja kiittää muita. Tätä saattaa joutua harjoittelemaan muutaman kerran ennen kuin ihmiset uskaltautuvat mukaan.

Jos tiimisi käyttää Slackia tai jotain toista viestivälinettä, joss on kanavat, voit myös luoda uuden kanavan kiitosten antamiselle. Tämä on hyvä ratkaisu varsinkin etänä tai hajallaan työskenteleville tiimeille, jotka eivät tapaa tarpeeksi usein kasvotusten.

Positiiviset muutokset eivät tapahdu hetkessä

Kiitollisuuden osoittaminen ei aina ole helppoa, jos sosiaaliset normit tai työpaikan ilmapiiri ei tue sitä. Muista kuitenkin, että olet muuttamassa juuri niitä normeja. Se saattaa vaatia hieman aikaa.

Jotkut voivat myös kokea, että kiitollisuuden osoittaminen on jollain tapaa heikkouden merkki, vaikka se saattaakin vaatia rohkeutta tällaisissa tilanteissa. Pidä mielessä, että et luovu mistään kiittäessäsi jotakuta. Teet itse asiassa teistä kummastakin hitusen vahvempia.

Yrityskulttuurin tai tiimin kulttuurin muuttaminen ei ole koskaan nopeata eikä sitä pidä hoputtaa. Voit kuitenkin aloittaa kiitollisuuden viljelyn kysymättä keneltäkään lupaa, kunhan vaan alat itse osoittamaan entistä enemmän kiitollisuutta avoimesti. Aloita siitä niin sinulla on hyvä mahdollisuus tehdä positiivinen muutos yrityksessänne.

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat