Kuinka työn tuunaaminen vaikuttaa positiivisesti henkiseen työhyvinvointiisi?

25. syyskuuta 2020

Kuinka kehittää positiivistä virettä työyhteisössäsi ja tiimissäsi? Sinun kannattaa keskittyä työn imun kehittämiseen. Työn tuunaaminen yksilö- ja tiimitasolla on tehokkain keino työn imun kehittämiseksi. Työn tuunaaminen tekee työstäsi mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Se kehittää taitojasi, työpaikkasi ihmissuhteita ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Työn tuunaaminen tähtää työn fyysisten ja psykologisten haittojen vähentämiseen sekä elämänlaatusi parantamiseen. Lue mitä työn tuunaaminen on ja kuinka voit tuoda sen osaksi arkeasi.

Mitä on työn imu?

Aloitetaan työn tuunaamisen tavoitteella, joka on jatkuvan päivittäisen henkisen työhyvinvoinnin ja palautumisen kehittäminen. Henkistä työhyvinvointia voidaan mitata ja seurata työn imun (kyselyn) avulla. Se on positiivinen tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tila ja kokemus työstäsi ja hyvinvoinnistasi. Kokiessasi positiivista työn imua tunnet itsesi energiseksi ja työsi merkitykselliseksi. Työn imu auttaa sinua selviytymään päivittäisistä haasteista ja vastoinkäymisistä. Vastoinkäymiset eivät tule varmasti vähentymään, vaan päinvastoin.

Työn imun kokemusta voidaan kuvailla seuraavasti:

 1. Tarmokkuus - kokemusta energisyydestä, halua panostaa työhön sekä sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös vastoinkäymisten hetkinä.

 2. Uppoutuminen - syvää keskittymistä ja paneutumista työhön ja siitä koettua nautintoa. Aika kuluu kuin huomaamatta ja irrottautuminen voi tuntua vaikealta.

 3. Omistautuminen - kokemusta merkityksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta työssä.

Mitä työn tuunaaminen on?

Työn tuunaaminen on helppoa sekä teoriassa että käytännössä. Kuitenkin, sen tuominen osaksi rutiinejasi on hyvin vaikeata. Työn tuunaaminen tarkoittaa tehtäviesi, rutiiniesi, vuorovaikutuksesi ja ihmissuhteiden muokkaamista työpaikallasi. Lisäksi voit muokata työn vaatimuksia, jotka kuormittavat sinua henkisesti. Sen tavoitteena on tehdä nykyisestä työstäsi mielekkäämpää ja hyvinvointiasi tukevaa tekemällä yksinkertaisia muutoksia päivittäisessä työelämässä. Yksi tapa tuunata työtäsi on muuttaa ja muokata omia käsityksiäsi työstä. Työn tuunaaminen ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan jatkuva prosessi. Se koostuu pienistä arkisista teoista, eikä sinun tulisi tarvita lupaa työn tuunaamiseen esimieheltäsi, HR:stä tai johdosta.

Työn tuunaamisen taustalla on ns. työn vaatimukset - työn voimavarat (TV-TV) malli. Sen tavoitteena on pyrkiä oman hyvinvoinnin maksimoimiseen vaatimusten ja voimavarojen pitkän aikavälin tasapainon avulla. Lopusta löydät muutamia esimerkkejä työn vaatimuksista ja voimavaroista sekä niiden tuunaamisesta. Voit tutustua TV-TV malliin paremmin lukemalla tämän blogin.

Voit lukea lisää työn tuunaamisesta Harvard Business Review:n artikkelista (englanniksi).

Miksi sinun kannattaisi tuunata työtäsi?

Tuunaamalla työtäsi voit parantaa työn imuasi ja työhyvinvointiasi. Tämä on todettu moneen kertaan useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Työn imu läikkyy työkavereihin sekä muihin ihmissuhteisiin, joten suosittelen aloittamaan jo tänään.

Työn tuunaaminen voi tehdä työstäsi mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Se voi kehittää taitojasi, työpaikkasi ihmissuhteita ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Työn tuunaaminen tähtää työn fyysisten ja psykologisten haittojen vähentämiseen sekä elämänlaatusi parantamiseen niin töissä kuin vapaa-ajalla.

Muista, että työn tuunaaminen ei ole uuden sirkustempun harjoittelua, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii sinulta harjoittelua ja neuvokkuutta taloudellisten tai ajallisten resurssien sijaan.

Miten voit tuunata työtäsi?

Työn tuunaus on ajattelutapojen, rutiinien, tehtävien ja ihmissuhteiden muokkaamista työpaikallasi. Myös työsi haasteita eli siinä vaadittuja ponnistuksia voidaan tuunata. Täydellinen hetki työn tuunaamiselle ei ehkä ikinä koita, mutta jo tietoinen tarkastelu ja pienet muutokset arjessa voivat saada sinut tuntemaan itsesi terveemmäksi, tuottavammaksi ja onnellisemmaksi.

Yksi keino päästä alkuun on ottaa Emooterin palvelu käyttöösi. Palvelumme kohdistaa sinulle hyvinvointisi tilan mukaan soveltuvat työn tuunaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävät vinkit, suositukset ja harjoitukset. Voit aloittaa työsi tuunaamisen sovelluksemme avulla jo tänään tai lukemalla alta muutamia vinkkejä, mistä työn tuunaamisessa on kyse.

Käytännön vinkkejä työn tuunaamiseen

 • Voit tuunata omia voimavarojasi. Esimerkkejä ovat oman tavoitteellisuuden kehittäminen tai resilenssin kehittäminen. Voit tutustua tiimisi resilienssin kehittämiseen tästä linkistä.

 • Myös EI:n sanominen ja rajojen vetämisen opettelu ovat osa omien voimavarojen tuunaamista.

 • Voit myös tuunata kuormittavia vaatimuksia. Pohdi yksin tai yhdessä tiimisi kanssa, mitä turhaa byrokratiaa tai hukkaa toiminnassanne ja prosesseissanne on. Poistakaa kaikki turha byrokratia.

 • Jos olet yrityksen perustaja tai esimies, niin ota henkilöstö mukaan läpinäkyvästi ja aidosti suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tämä vahvistaa luottamusta ja autonomian kokemusta.

 • Voit myös ajatella uudella tavalla kohtaamisia työpaikalla. Hyvä esimerkki on asiakaspalvelu, jossa voit suhtautua soittoon etukäteen joko negatiivisesti tai positiiivisesti. Nämä johtavat hyvin erilaisiin lopputuloksiin puhelun aikana sekä sinun omassa että erityisesti asiakkaan kokemassa asiakaspalvelussa.

 • Yksi keino työn voimavarojen tuunaamisessa on yli muiden. Palaute ja siihen läheisesti liittyvä kiitollisuus. Opetelkaa antamaan ja myös vastaanottamaan palautetta. Tehkää siitä osa teidän työyhteisön tai tiimin rutiineja.

 • Olkaa kiitollisia toisillenne ja toisistanne. Opetelkaa kiitollisuuspäiväkirjan lisäksi osoittamaan kiitollisuutta toisillenne.

 • Opetelkaa viestimään. Avoin ja arvostava kommunikointi on myös hyvin vaikuttava, mutta vaikea työn tuunaamisen laji.

 • Työroolien ja tavoitteiden selkeys kuuluu myös työn tuunaamiseen. Kuinka varmistut itse, ja tarvittaessa esihenkilön kanssa, että sinulla on omiin vahvuuksiisi nojaava työrooli sekä selkeät ja positiivisen haastavat tavoitteet.

Työn tuunaaminen on oman työarjen muokkaamista mielekkäämmäksi. Se on myös työn muokkaamista perustuen omiin vahvuuksiin ja motivaation lähteisiin. Lisäksi se on tavoitteellista oman ja koko työyhteisön toiminnan kehittämistä. Aloita työsi tuunaaminen yhdessä työyhteisösi kanssa tekemällä tili Emooteriin jo tänään.

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat