Haluatko parantaa liiketoimintasi tulosta? Tue tiimisi stressinhallintaa

2. maaliskuuta 2020

Deadlinet lähestyvät ja to do -lista vain kasvaa. Suoritus- ja kilpailu-kulttuurissamme työ on monille meistä elämän suurin stressin aiheuttaja. Kuitenkin vai harva meistä on tietoinen kroonisen stressin vakavista seurauksista. Seuraavien tieteeseen pohjautuvien vinkkien avulla voit auttaa tiimiäsi hallitsemaan stressiä sekä olla mukana rakentamassa hyvinvoivaa ja kestävää työpaikkakulttuuria. Onnelliset työntekijät ovat yhtä kuin parempi työtulos ja tyytyväisemmät asiakkaat. Siksi sinunkin tulisi tehdä kaikkesi tiimisi hyvinvoinnin eteen.

Stressillä on iso hintalappu

Wrike:n Yhdysvalloissa 2019 toteuttaman stressi-tutkimuksen mukaan 94% vastaajista koki työhön liittyvää stressiä. Hälyttävää tuloksissa oli se, että 57 % vastanneista koki stressinsä lamaannuttavana. Tyypillisesti aihe-alueen välttely työpaikoilla perustuu ajatukseen siitä, että hyvinvointiin panostaminen tulisi liian kalliiksi. Vähemmän tunnettu fakta on, että stressin kustannukset organisaatioille lasketaan miljardeissa. Hintalappuun lasketaan työtehon lasku, vakavat terveysongelmat, kasvavat onnettomuusmäärät sekä aikainen eläköityminen. Tutkimusten mukaan työstressi on taustasyynä 40% työntekijöiden vaihtuvuudesta sekä 80% työntekijöiden vammautumisista.

Stressin evoluutio – Miksi stressaamme? 

Esi-isämme elivät tuhansia vuosia ympäristössä, jossa valintojen ja toiminnan seuraukset tapahtuivat viiveettä. Evoluutiomme aikana ahdistus ja stressi ovat olleet hyödyllisiä tunteita, jotka ohjasivat toimimaan oikein ja tarvittaessa nopeasti henkeä uhkaavissa tilanteissa. Moderni elämämme sen sijaan tapahtuu täysin erilaisessa ympäristössä. Kun esi-isämme leijonan hampaista pelastanut hermostomme ja tiedonkäsittelymme on jatkuvassa hälytystilassa, on seurauksena käynnissä oleva globaali stressi-epidemia sekä kasvavat ahdistuneisuustilastot. Aivomme eivät erota kasautuvia deadlineja tai yt-neuvotteluja kaislikossa vaanivasta krokotiilista.

“Osoittamalla työntekijöillesi että heillä on väliä, inspiroit samalla heitä sitoutumaan rooliinsa sekä organisaatioon paremmin.”

Vaikka stressi näyttää olevan väistämätön osa ihmisen elämää, ei ole syytä ajatella että sen otteeseen täytyy vain alistua. Tapamme olla tavoitettavissa 24/7 ja työskennellä kellon ympäri on suhteessa tehoton ja jopa haitallinen, sillä se ei ota huomioon palautumista. Parhaimmat huippu-urheilija ovat niitä, jotka ovat onnistuneet löytämään tasapainon kovan harjoittelun ja palautumisen välillä.

“Jos et usko muutoksen mahdollisuuteen, muutos ei tule tapahtumaan Sinulle.”

Aluksi on olennaista tulla tietoiseksi siitä, että kukaan meistä ei synny stressaantuneena, vaan opimme stressaamaan varttuessamme. Muutos on mahdollinen. Kuka tahansa meistä voi oppia hallitsemaan stressiään. Tämän muutoksen, kuten kaiken muutoksen edellytyksenä on ihmisen oma usko omaan kykyynsä muuttua. Jos et usko muutoksen mahdollisuuteen, muutos ei tule tapahtumaan Sinulle.

8 tapaa auttaa työntekijöitäsi vähentämään stressiä

Taitava johtaja/tiiminvetäjä osaa ongelmien paikantamisen lisäksi ratkaista niitä—tai ainakin tietää kenelle soittaa. On hyvin todennäköistä, että emme voi täysin poistaa kaikkea stressiä elämästämme. On kuitenkin olemassa helppoja ja kaiken lisäksi edullisia keinoja joiden avulla voit auttaa tiimiäsi vähentämään stressiä, ja saada työntekijäsi kokemaan itsensä arvostetuiksi ja ottamaan rennommin - myös deadlinien lähestyessä.

1. Korosta ajan hallinnan ja priorisoinnin merkitystä työntekijöillesi

Suurin osa työntekijöistä kokee olevansa kuormittuneita. Yksi onnistuneen ajanhallinnan peruspilareista on tarkentaa priotiteettimme itsellemme, tarkastella tulevia aikataulujamme sekä varata tavoitteidemme suorittamiseksi vaadittava aika kalenterista. Tutkimusten mukaan yhden prosentin (tai viiden minuutin) käyttäminen työajasta perusteelliseen suunnitteluun säästää keskimäärin yhden tunnin päivässä.

2. Ota tiimisi mukaan päätöksentekoon

Keskustele tiimiläisten kanssa heidän työhönsä liittyvistä muutoksista ja järjestä työntekijöillesi mahdollisuus osallistua sekä halutessaan vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin organisaatiossa

Työntekijöillä tulisi olla oikeus kyseenalaistaa ja neuvotella mahdollisista suunnitelluista, heitä koskevista muutoksista. Voit kannustaa tiimiläisiä osallistumaan esimerkiksi ottamalla suurempaa roolia kokouksissa ja neuvottelemalla oma-aloitteisesti tiiminvetäjien kanssa. Työntekijöiden palaute- ja ehdotuslaatikko on ollut suosittu ja onnistunut investointi useissa yrityksissä.

3. Osoita tukea työntekijöillesi sekä huolehdi että he kokevat tulevansa arvostetuiksi

Ei ole yllätys, että onnelliset työntekijät tulevat mielellään töihin aamulla. Työntekijä joka kokee että häntä tuetaan ja arvostetaan on vähemmän sairaana, valittaa vähemmän ja eläköityy myöhemmin. Voit pohtia mikä on sinulle ominaisin tapa osoittaa tukeasi. Muodollisia keinoja ovat esimerkiksi kannustava palautteen anto, mentorointi sekä koulutusmahdollisuuksien lisääminen. Vähemmän muodollisia keinoja ovat mm. kiitollisuuden vaaliminen, työntekijöiden tarpeiden kuuntelu sekä kannustavat ja yhteishenkeä kohottavat palkitsemiskäytännöt. 

4. Kannusta työntekijöitä tuunaamaan työpisteensä mieleiseksi

Voit esimerkiksi ehdottaa että työntekijä tuo valokuvia, taidetta, huonekasvin tai muita merkityksellisiä tavaroita työpöydälleen. Oman työpisteen tuunaaminen itselle mieluisaksi voi lisätä kontrollin ja autonomian tunnetta joka voi suojata uupumukselta.

5. Kannusta työntekijöitä terveelliseen ruokavalioon sekä tietoiseen syömiseen

Moni meistä syyllistyy lounaan hotkimiseen ollessamme kiireisiä. Kun ruokailemme tietoisesti, täysi huomiomme on nauttimassamme ruoassa. Hidasta tietoisesti tahtia, pyri keskittymään ruoan makuun, huomaa ruoan värit ja koostumukset lautasellasi. Iso muutos on tehty pienistä rituaaleista. Tutkimusten mukaan terveellisesti syövät työntekijät voivat olla 20% tehokkaampia kuin huonosti syövät kollegat.

Kunnollinen lounastauko tukee palautumista jo työpäivän aikana. Lue aikaisemmasta blogipostauksestamme kuinka voit kehittää tiimin tehokkuutta tukemalla palautumista

6. Ehdota että työntekijä vaihtaa työpisteen paikkaa tai istumapaikkaa toimistossa

Muita vaihtoehtoja vaikuttaa välittömään työympäristöön on sijoittaa huonekasvi strategisesti tuomaan lisää yksityisyyttä, pyytää kollegoja ystävällisesti keskustelemaan hiljaisemmalla äänellä, etsimällä tyhjä työhuone tarkkuutta vaativaan työhön tai käyttämällä kuulokkeita viestittämään ympäristölle oman tilan tarpeesta.

7. Ehdota työntekijöitä tuunaamaan päivittäiset työmatkansa

Jos työmatkat ovat jatkuva stressinlähde, ehdota työntekijääsi lähtemään töihin hieman myöhemmin tai hieman aikaisemmin välttääkseen ruuhkan. Voit myös ehdottaa heitä kokeilemaan uutta reittiä tai eri kulkuvälinettä. Työnantajan osoittama joustavuus työntekijän suuntaan lisää työntekijän autonomian kokemusta, minka puolestaan on todettu lisäävään mm. työn imua.

8.  Kiinnitä erityistä huomiota työntekijöihin jotka ovat alttiimpia stressille

Voit järjestää kahdenkeskisen tapaamisen työntekijöiden kanssa jotka ovat erityisen kuormittuneita tai muuten alttiita stressille. Stressille altistavia tilanteita voivat olla työntekijän ruuhkavuodet, raskaus, vakava sairastuminen tai aloittaminen uudessa työssä. Osoittamalla työntekijöillesi, että heillä on väliä, inspiroit samalla heitä sitoutumaan rooliinsa sekä organisaatioon paremmin.

Yksittäisen työntekijän kohtaaminen voi potentiaalisesti tarjota sinulle arvokasta tietoa siitä mitä todella tapahtuu tiimissäsi, miten tiimiläisesi voivat, mikä aiheuttaa heille stressiä ja mitä sinä voisit ottaa huomioon tulevaisuudessa. Tässä muutamia esimerkkiaiheita, joista voit aloittaa kahdenkeskisissä tapaamisissa. 

  • Pyydä työntekijää kertomaan tilanteesta jolloin he olivat ylpeitä itsestään työssään.

  • Kysy onko työntekijällä jotain erityistä mielen päällä joka aiheuttaa jatkuvaa vaivaa tai harmia työssä.

  • Pyydä työntekijää tulemaan avoimesti ja rohkeasti juttusille jos hänelle tulee mieleen mitään, mitä Sinä voisit tehdä toisin tai nykyistä paremmin tehdäksesi hänen työstään vähemmän stressaavaa ja mielekkäämpää.

“Parhaimmat huippu-urheilija ovat niitä, jotka ovat onnistuneet löytämään tasapainon kovan harjoittelun ja palautumisen välillä”.

Tulevaisuuden menestys rakentuu hyvinvoinnille

Meillä on vielä matkaa, jos haluamme tehdä ihmisystävällisestä ja onnellisesta työkulttuurista uuden normin. Siihen päästäksemme tarvitsemme fundamentaalisen paradigman muutoksen organisaatiokulttuurissa. Tämä tarkoittaa muutosta kohti tietoista ja vastuullista työpaikkakulttuuria, jossa työntekijää ei enää nähdä kulueränä ja työntekijän tukemista erikoisuutena. 

“Tulevaisuus kuuluu organisaatioille, jotka näkevät työntekijän ennen kaikkea ihmisenä ja työntekijän hyvinvoinnin itseisarvona josta organisaation menestys kumpuaa.”

Ettei tämä jäisi pelkäksi sanahelinäksi, on muutos helppo aloittaa omasta ajattelusta, puheesta ja toiminnasta. Johda esimerkilläsi. Tutkimusten mukaan se kuinka hyvin tiiminvetäjä tai manageri hallitsee omaa stressiään vaikuttaa suoraan työntekijöihin, tuottavuuteen sekä yhteishenkeen. Auta luomaan ympäristö, jossa stressiä ja muita inhimillisiä tunteita, kuten ajoittaista epävarmuutta tai riittämättömyyden tunnetta, ei stigmatisoida vaan ne kohdataan empaattisesti.

Sijoittamalla muutaman minuutin päivästäsi löydät avaimet omaan stressin hallintaan ja ohjaat tiimiäsi hallitsemaan stressiä paremmin. Haluaisitko ymmärtää johtajana paremmin, miten stressaantunut tiimisi on?

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat