Johtajan ja esihenkilön käyttäytyminen sekä tuki voivat parantaa henkilöstön unen laatua ja määrää

29. lokakuuta 2020

Tiesitkö johtajana tai esihenkilönä, että sinun käytöksellä on merkittävä vaikutus työntekijöiden uneen ja siten hyvinvointiin? Voit auttaa työntekijöitä unijohtamisen käytännöillä (“Sleep Leaderhip”) sekä perhe-elämää tukevalla käytöksellä (“Family-supportive supervisor behavior”). Tämän tiedämme nyt tuoreen tutkimuksen perusteella.

Johtajilla tai esihenkilöillä ja heidän käytöksellään on merkittävä vaikutus työntekijöiden unen laatuun ja määrään. Huomioiden unen merkityksen henkilöstön hyvinvoinnille, terveydelle, turvallisuudelle ja palautumiselle on teidänkin organisaatiolle äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota miten esihenkilöt voivat tukea parempaa unta. Unella on myös vaikutus yrityksen tulokseen sekä eettiseen käytökseen. Yksi keino rakentaa ja kehittää eettistä ja hyvinvoivaa kulttuuria on keskittyä siihen, miten esihenkilöt voivat auttaa henkilöstöä nukkumaan paremmin.

Unijohtamisen taidot parantavat henkilöstön unta ja nopeuttavat palautumista

Tämä tuore tutkimus toteutettiin Army National Guardin henkilöstölle sekä osin myös siviileille. Tutkimuksen tavoitteena oli testata miten unijohtamisen ja perhettä tukevat johtamiskäytännöt auttavat nukkumisessa. Tutkimuksen uutuusarvo perustuu siihen, että ensimmäistä kertaa tutkittiin objektiivisesti unen laatua ja määrää sekä sen suhdetta unta tukeviin johtamiskäytäntöihin. 

Mitä on unijohtaminen (“Sleep Leadership”)? Gunia tutkijaryhmineen konseptualisoi vuonna 2015 unijohtamisen sekä tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävänä käytöksenä (selventämällä työntekijöille miten he voivat saavuttaa tietyn tavoitteen) että henkisenä tukena (olemalla kiinnostunut työntekijöiden unen laadusta ja määrästä). Esimerkkejä tästä ovat työntekijöiden kouluttaminen parempaan uneen tähtääviin käytäntöihin sekä säännöllinen välittävä keskustelu työntekijöiden kanssa siitä miten he nukkuivat. 

Tutkimuksen hypoteesit olivat:

 1. Työntekijät, joiden esihenkilöt ovat parempia unijohtamisessa nukkuvat pidempään ja laadukkaammin sekä osaavat rakentaa unta tukevan ympäristön.

 2. Työntekijät, joiden esihenkilöt tukevat enemmän perheen ja työn yhteensovittamista raportoivat myös paremmasta valmistautumisesta unille, laadukkaammista ja pidemmistä yöunista. 

 3. Unijohtaminen parantaa enemmän työntekijöiden unta kuin työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukeva johtaminen.

Tutkimuksen keskeiset tulokset: 

 1. Työntekijät nukkuivat sitä vähemmän mitä korkeammat arviot he antoivat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevalle johtamiselle, mikä oli ristiriidassa tutkimuksen hypoteesien kanssa. 

 2. Esihenkilön unijohtamisen taidot ja tuki työntekijälle vaikuttivat positiivisesti työntekijöiden nukkumiseen. 

 3. Mitä korkeammiksi työntekijä arvioi esihenkilön unijohtamisen taidot sitä todennäköisemmin se johti unen laadun paranemiseen. 

 4. Unijohtaminen ei kuitenkaan yllättäen ollut linkissä työntekijöiden unihygieniaan. Unihygienilla tarkoitetaan ympäristötekijöitä ja käytöstä, jotka kannattelevat ja johtavat parempaan ja pidempään uneen. Ja siten myös terveellisempään elämään. 

Johtajien ja esihenkilöiden tulisi saada koulutusta unta tukevaan käyttäytymiseen 

Mitä ovat tutkimuksen käytännön suositukset ja löydökset?

 1. Organisaatioiden tulisi kouluttaa esihenkilöitä unijohtamiseen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukeviin käytäntöihin parantaakseen työntekijöiden unta ja palautumista eli terveyttä kokonaisvaltaisesti.

 2. Työntekijät ja esihenkilöt arvioivat omaa ja toistensa käytöstä eri tavoin. Kiinnitä huomiota miten mittaat objektiivisesti heidän tunteitaan ja käytöksen vaikuttavuutta. Emooter voi objektiivisena tieteellisenä palveluna auttaa tässä. 

 3. Yksi keino parantaa työntekijöiden unta on lisätä henkilökohtaisia voimavaroja ja vähentää työn sekä perhe-elämän vaatimuksia. Yksi keino tähän on esihenkilön lisääntynyt tuki. Tavoittele työn voimavarojen lisäämistä, mutta pyri myös vähentämään tai optimoimaan perheen aiheuttamat vaatimukset. 

 4. On hyvin kiinnostavaa, että molemmat näistä työntekijöitä tukevista johtamiskäytännöistä vaikuttavat vähentävän unihäiriöitä. Tämä auttaa työntekijöitä jaksamaan, palautumaan ja keskittymään töiden tekemiseen ilman väsymystä. 

Lopuksi on hyvä mainita, että tietoisuus unen tärkeydestä työssä jaksamiseen ja menestymiseen on asia, johon pitäisi fokusoida kaikilla organisaatioiden tasoilla. Tietoisuus ja keskittyminen unen laadun ja määrän parantamiseen lisää koko organisaation henkistä hyvinvointia ja tuloksellisuuutta. Aloita johtajista ja esihenkilöistä niin hyvä unihiekka sataa siitä läpi organisaation. 

Voit lukea lisää itse tutkimuksesta tästä.

Voisiko Emooter olla hyödyllinen sinulle ja tiimillesi?

Kokeile nyt tai varaa esittely
Tuoretta sisältöä Emooterilta

Tervetuloa, uudet tuttavat