Emooter toteutti tasokkaan henkisen työhyvinvoinnin mittarin Digian hankkeeseen

Digia Oyj

Digia Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja ICT-palveluita tarjoava yritys, joka on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digialla työskentelee yli 1200 työntekjää ja yrityken liikevaihto on 131,8 miljoonaa euroa (2019). Digia keskittyy auttamaan asiakkaitaan uusiutumaan verkottuvassa maailmassa tarjoamalla alustaratkaisuja, kehittämällä datan hyödyntämistä ja suunnittelemalla digitaalisia asiakaskokemuksia.

Digian AI_LeadWell-hankkeessa pyrittiin löytämään ratkaisuja työhyvinvoinnin kehittämiseen tietotyöalalla. Emooter tuotti hankkeeseen luotettavan ja miellyttävän tavan seurata työyhteisön hyvinvointia viikkotasolla sekä tehokkaan tavan raportoida ja analysoida sitä yhdessä muiden hyvinvointiin ja tiimin toimintaan liittyvän datan kanssa.

Haluatko kuulla lisää Emooterista tai luoda kanssamme uuden menestystarinan?
Varaa virtuaalinen tapaaminen

Digian data-analytiikkaan keskittyvä tiimi toteutti pilottihankkeen, jossa tavoitteena oli löytää uusia digitaalisia tapoja työhyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen ja samalla rakentaa kumppaniverkostoa.

Emooter tarjosi hankkeeseen asiantuntemusta henkisen työhyvinvoinnin ja työn imun luotettavaan mittaamiseen ja tulosten tulkintaan. Lisäksi hankkeessa käytettiin Emooterin pitkälle hiottua työhyvinvointisovellusta, johon on myös mahdollista tuoda työyhteisölle varta vasten räätälöityjä kysymyksiä tieteellisesti validoidun työn imun kyselyn rinnalle. 

Emooterin sovellus vakuutti nopeasti toiminnallaan ja helppokäyttöisyydellään. Tämä ratkaisu sopii kaikkiin yrityksiin, joissa työn imua ja itseohjautuvuuden taustalla olevia tekijöitä halutaan nostaa keskusteluun ja osaksi jokapäiväistä työtä

– Päivi Karesjoki, Director Analytics, Digia.

Hankkeessa päädyttin hyödyntämään Emooterin palveluita työterveyskumppani Heltin lisäksi. “Emooter tuntui luonnolliselta yhteistyökumppanilta alustan kehittämiseen, koska jaamme yhteistä mielenkiintoa ja yhteistyö oli sujuvaa alusta alkaen”, sanoo Minna Häkämies, Business Consultant & Team Lead Analytics, Digia.

Emooter kykeni vastaamaan kehitysnopeudessa hankkeen tarpeita ja nopean pilotoinnin aikataulua. Emooter edisti projektia tukemalla datan integrointia, kehittämällä sovellukseen lisäkysymyksiä työntekijäkokemusta mittaamaan ja tarjoamalla tulkinta- ja asiantuntijanäkemystä henkisen hyvinvoinnin mittaamisesta. “Emooterin mobiilikäyttöliittymä oli erittäin helppokäyttöinen, datan integrointi vaivatonta, ja meille avautui myös mahdollisuus räätälöidä kysymyspatteristoa hankkeeseen sopivaksi”, Häkämies jatkaa.

Miten työyhteisöllä menee tällä viikolla? Itseohjautuvuus ja konsultointityön monimuotoisuus luovat haasteita työhyvinvoinnista huolehtimiseen

Digian analytiikkayksikössä työskentelee yli 60 asiantuntijaa, jotka ovat data-analytiikan ammattilaisia. Heidän päivittäinen työ liittyy tiedolla johtamisen teemoihin kuten tietoarkkitehtuureihin, tietovarastointiin, tiedon integrointiin ja käsittelyyn, datan mallintamiseen ja lopulta tiedon esittämiseen esimerkiksi visualisointien avulla.

Digialaiset työskentelevät monimuotoisissa konsultointiprojekteissa oman tiimin, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiantuntijoilta vaaditaan itseohjautuvuutta, työ on monipuolista ja vaihtelevaa ja täytyy kyetä reagoimaan nopeasti.

Työ on usein monimuotoista. Työtä saatetaan tehdä fyysisesti monissa paikoissa yhdenkin päivän aikana. Osa työstä tapahtuu asiakkaan tiloissa, osa omalla toimistolla, osa etätyönä.

Työyhteisölle on tärkeää pitää huolta monimuotoisesti työskentelevän työyhteisön työhyvinvoinnista. Ratkaisua digialaiset lähtivät hakemaan hyvinvointitiedon keruusta, yhdistelystä ja analysoinnista. Toiveena Digian analytiikka-tiimillä oli saada ajantasaista tietoa siitä, miten he voivat, millä fiiliksellä työtä tehdään ja millainen kokemus työstä on työpäivien ja -viikkojen tasolla. Siihen ei harvakseltaan tehtävät työhyvinvointikartoitukset riittäisi. Emooterin ratkaisu vastasi täydellisesti tähän tarpeeseen.

Oman työyhteisön tarpeet veivät pilottihanketta eteenpäin, kumppaneista saatiin lisää vauhtia

Samankaltaisia työhyvinvoinnin kehittämisen tarpeita kuin Digialla oli on varmasti monilla aloilla nykypäivän työelämässä. Digian tiimillä oli tavoitteena sekä ratkaista omat työhyvinvoinnin seurannan ja johtamisen haasteet, mutta samalla aloittaa uudenlaisen hyvinvointi- ja terveystoimijoiden ekosysteemin rakentaminen co-creation -henkisesti. Pilottihankkeessa oli tarkoitus kehittää samalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa työhyvinvoinnin palveluja ja toimintatapoja dataa hyödyntäen.

Digia valitsi pilottihankkeeseen kumppaniksi Emooterin, joka tarjosi mahdollisuuden mitata henkisen hyvinvoinnin tilaa viikkotasolla käyttäen Emooterin työpsykologian tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa luotettavaa mittaristoa. Projektissa hyödynnettiin myös laajasti Emooterin asiantuntemusta työhyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä, henkilöstökyselyistä ja henkisen hyvinvoinnin mittaamisesta sekä mittaustulosten tulkinnasta.

Hankkeen pilottivaihetta tuki myös Digian analytiikka-tiimin työterveyspalveluntarjoaja Heltti, jonka kanssa yhteistyössä Emooter toteutti käytännön työpajan Digian tiimin henkisen hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Digian oma tiimi toimi hankkeen pilottivaiheessa myös pilotoitavan palvelun käyttäjänä. Heidän kokemuksensa pilottiprojektista olivat myönteisiä ja jo hankkeen aikana löydettiin uudenlaisia mm. työn mielekkyyttä kohentavia toimintatapoja.

Hyvinvointianalytiikan taidonnäytteestä kehkeytyi työyhteisölle merkityksellinen hanke

Digian analytiikkatiimi oli tyytyväinen sekä hankkeeseen että Emooterin panokseen. Emooterin ratkaisussa Digian tiimiä miellytti erityisesti helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä ja mahdollisuus kysymysten osittaiseen räätälöintiin. He arvostavat myös yhteistyön sujuvuutta Emooterin tiimin kanssa ja Emooterin aktiivista osallistumista hankkeeseen.

“Helppokäyttöinen käyttöliittymä vakuutti nopeasti hankkeeseemme osallistujat toimivuudellaan. Lopultahan kaikki tuotteet testataan aina itse käyttäjäkunnassa ja tässä tapauksessa se onnistui hienosti”, Häkämies kiittää.

Pilottiin osallistuneiden tiimiläisten kokemus Emooterista on ollut erittäin positiivinen. Käyttökokemuksen helppous sai erityisesti kiitoksia, mutta myös päätelaiteriippumattomuus ja palvelun muotoilu, mm. ytimekkäät kyselyt ja pulssikyselyn hyvä rytmitys, keräsivät kehuja.

Digian hanketiimi oppi pilotin myötä työhyvinvoinnin ilmiöistä. Työyhteisössä koetaan nyt, että työn imu on tärkeä osa-alue, kun halutaan ymmärtää työyhteisön hyvinvointia kokonaisvaltaisemmin. “Työn imun tematiikka on osoittautunut laajemmaksi kokonaisuudeksi kuin ensi-istumalta ehkä ajateltiin”, toteaa Häkämies. Työn imun teemaa piti kirkkaana mielessä myös sovelluksen tapa muistuttaa tästä laajasta aiheesta viikoittain.

Digialla koetaan, että Emooterin täysimittaisen hyödyn saa parhaiten silloin, kun sovelluksen esiin nostamat aiheet otetaan työyhteisössä laajempaan keskusteluun pidemmällä aikajänteellä. “Emooteria käyttämällä työn imun ja työhyvinvoinnin teemat nousivat enemmän kahvipöytäkeskusteluihin ja osaksi työnteon arkea”, kertoo Häkämies. Emooterin asiantuntijoiden näkemyksen mukaan parhaiten työhyvinvointia saadaankin kehitettyä yhdistämällä arkisia tekoja ja pitkäjänteistä hyvinvoinnin johtamista kaikilla organisaation tasoilla.

Työn imua kokee jokainen työntekijä henkilökohtaisesti ja he voivat siihen myös itse vaikuttaa työtänsä tuunaamalla. Tiimeissä voidaan puolestaan tukea toisiaan entistä paremmin, kun ymmärrys työhyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä, tavoista ja teoista kasvaa. Organisaation hyvinvoinnin johtamisella taas voidaan vaikuttaa myönteisesti tukemalla tiimejä silloin, kun he tukea tarvitsevat, ja lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia työarkeen ja työnteon tapoihin. Emooter tukee hyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä kaikilla näillä tasoilla.

Eikö tiimisi vielä käytä Emooteria? Miksette kokeilisi itse, miten Emooter voi parantaa tiiminne hyvinvointia ja työn imua

Kokeile ilmaiseksi

Tervetuloa, uudet tuttavat