Emooter aloitti yhteistyön Tampereen yliopiston pelillistämistutkijoiden kanssa PoDoCo-ohjelman tuella

PoDoCo — Post Docs in Companies

PoDoCo-ohjelma tuo yhteen yritykset ja tohtorit tarkoituksenaan tukea pitkän aikavälin kilpailukykyä, yritysten strategista uusiutumista sekä nuorten tohtorien työllistymistä yksityiselle sektorille.

Gamification Groupin tutkijat Tampereen yliopistolta ja Emooter ovat aloittaneet yhteistyön Post Docs in Companies -ohjelman (PoDoCo) tuella. Projektin tarkoituksena on tutkia Emooteria työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä sekä tuoda Emooterin tuotekehitykseen lisää pelillistämisen näkökulmia sekä analyyttistä otetta.

Haluatko kuulla lisää Emooterista tai luoda kanssamme uuden menestystarinan?
Varaa virtuaalinen tapaaminen

Emooteria on kehitetty alusta lähtien työ- ja organisaatiopsykologian tutkijoiden tuella. Emooterin ytimessä on mm. Työn imun mittari ja työn voimavarojen ja -vaatimusten malli, joita Emooter on soveltanut yhteistyössä näiden mallien kehittäjän professori Wilmar Schaufelin kanssa.

Nyt Emooter laajentaa tutkimusyhteistyötä myös pelillistämisen puolelle. “Haluamme tehdä läheistä yhteistyötä akatemian kanssa jatkossakin. Tämä projekti auttaa meitä tutkimaan Emooterin vaikutusta palvelun käyttäjien hyvinvointiin esimerkiksi työnteon tai tottumusten muokkaamisen kautta”, toteaa Teemu Jäntti, toinen Emooterin perustajista.

Pelillistämisen professori Juho Hamarin johtama Gamification Group (GG) on monitieteinen tutkimusryhmä, joka tutkii teknologian, yhteiskunnan, kulttuurin ja talouden pelillisyyttä. Ryhmän tutkimus ulottuu lukuisiin Emooterille keskeisiin aihepiireihin, kuten pelillistämiseen ja pelillisiin kokemuksiin, peli-perustaiseen oppimiseen, vakuuttavaan teknologiaan, käyttäytymiseen ja ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen.

Tutkijoiden ryhmää ja yhteistyötä Emooterin kanssa johtajaa PoDoCo-ohjelman rahoittamana tohtori Simo Järvelä. Hänen Gamification Groupissa vetämänsä laajempi Liikesivistysrahaston rahoittama tunnetaitojen kehittämiseen pelillistetyn simulaatioharjoittelun avulla keskittyvä tutkimusprojekti luo laajemman kontekstin myös yhteistyölle Emooterin kanssa. Järvelän tausta kognitiotieteessä ja hän on erikoistunut tunnepitoiseen interaktioon mediateknologian kanssa, psykofysiologisiin metodeihin sekä hyvinvointiin, mikä tukee erinomaisesti yhteistyötä Emooterin kanssa.

Yhteistyö Emooterin ja tutkimusryhmän kanssa on alkanut hedelmällisesti. “Saimme uusia ideoita tuotekehitykseen jo varhaisista keskusteluista tutkijatiimin kanssa. He ovat älykkäitä ja luovia, ja kykenevät tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia sekä ammentamaan laajasta ja syvästä pelillistämisen ja vakuuttavien teknologioiden ymmärryksestään”, toteaa Dani Pärnänen, toinen Emooterin perustajista.

Emooterin kanssa toteutettava projekti tarjoaa tutkimusryhmälle hyvän mahdollisuuden tutkia tutkimusperustaisen sovelluksen tuottamaa valmennusta. Samalla he voivat hyödyntää tutkijan asiantuntemusta ja näkökulmaa esimerkiksi ratkaisuehdotusten esittämiseen sovelluksen muotoiluun tai ominaisuuksiin liittyen. “Tutkimuksen ja liiketoiminnan välisen rajan ylittäminen on aina suuri askel tutkijalle. PoDoCo-rahoitus sekä Danin ja Teemun tutkimusperustainen ote Emooterin kehittämiseen ovat auttaneet tässä huimasti, ja ideat ovat virranneet molempiin suuntiin vaivattomasti. On myös erittäin palkitsevaa nähdä ideoiden toteutuvan sellaisella tahdilla, mikä ei yleensä ole mahdollista puhtaasti tutkimuksellisissa projekteissa”, sanoo tohtori Simo Järvelä.

Emooterin perustajatiimi uskoo, että tämän kaltainen yhteistyö akateemisen maailman ja liiketoiminnan välillä tuo merkittäviä etuja kummallekin osapuolelle. Lopullinen päämäärämme on kuitenkin tuottaa Emooterin asiakkaille ja käyttäjille entistä arvokkaampia palveluita kasvattamalla sovelluksemme positiivista vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin ympäri maailmaa.

Lisätietoja PoDoCo-ohjelmasta: https://www.podoco.fi/news/podoco-tohtorit-valloittavat-yritysmaailman/ 

Gamification Groupin verkkosivut: https://webpages.tuni.fi/gamification/

Eikö tiimisi vielä käytä Emooteria? Miksette kokeilisi itse, miten Emooter voi parantaa tiiminne hyvinvointia ja työn imua

Kokeile ilmaiseksi

Tervetuloa, uudet tuttavat