Emooter tukee Kumppanian henkilöstöä työhyvinvoinnin seurannassa ja kehittämisessä

Kumppania Oy

Kumppania on suomalainen viestintätoimisto, joka keskittyy terveys- ja hyvinvointialoihin. Kumppania on perustettu vuonna 2008 ja se tarjoaa palveluitaan mm. organisaatioiden viestinnän kehittämiseen, sisällöntuottamiseen ja asiakaskokemuksen muotiluun.

Viestintätoimisto Kumppania on käyttänyt Emooteria alkusyksystä 2019 lähtien, jolloin Emooter myös lanseerattiin. Kumppania oli aivan ensimmäisten Emooterin asiakkaiden joukossa. Pysähdyimme keskustelemaan, miten Kumppanian henkilöstö on käyttänyt Emooteria ja mitä hyötyä he ovat kokeneet Emooterin käytöstä.

Haluatko kuulla lisää Emooterista tai luoda kanssamme uuden menestystarinan?
Varaa virtuaalinen tapaaminen

Emooterin tavoitteena on tukea työntekijöitä ja työyhteisöjä henkisen työhyvinvoinnin (työn imu, ahdistuneisuus ja resilienssi) ennakoivassa seurannassa ja kehittämisessä. Emooterin avulla työntekijät voivat seurata viikoittain omaa henkisen hyvinvoinnin tilaansa sekä saavat itselleen kohdistettuja ennakointia tukevia suosituksia ja harjoituksia. Työyhteisö näkee reaaliajassa, miten heillä menee ja voi tukea toisiaan, mikäli työhyvinvoinnissa tapahtuu kehitystä väärään suuntaan. Myös positiivinen kehitys tulee näkyväksi, mikä antaa voimaa työyhteisölle.

Kumppanian henkilöstö on seurannut ja kehittänyt omaa työhyvinvointiaan hyödyntäen Emooterin tarjoamia vinkkejä ja harjoituksia. Nämä kunkin vastaajan työhyvinvoinnin tilanteen perusteella kohdennetut työn tuunaamisen suositukset ja harjoitukset on otettu vastaan positiivisesti.

Merkittävin hyöty Emooterista on se, että jokainen tiimin jäsen sekä koko työyhteisö voi seurata reaaliajassa oman työhyvinvointinsa kehittymistä. Näin henkilöstö voi ottaa vastuuta omasta työhyvinvoinnistaan ja tukea toisiaan työhyvinvointitavoitteiden saavuttamisessa.

Työhyvinvoinnin jatkuva seuranta on tärkeää, mutta se on korostunut erityisesti COVID-19-kriisin aikana keväällä 2020. Kumppaniassa tässä on onnistuttu hyvin, koska henkilöstö keskustelee säännöllisesti työhyvinvoinnista, sen tavoitteista sekä keinoista yksilö- ja työyhteisötasolla. Emooter on tukenut tätä työtä tarjoamalla ajankohtaista tietoa säännöllisten keskustelujen tueksi.

Ammatillisen intohimon viestintätoimisto Kumppania

Viestintätoimisto Kumppania on erikoistunut sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitoimialoille. Kumppania kehittää asiakkaidensa viestintää, toimintakulttuuria ja mainetta strategisesta suunnittelusta jokapäiväisiin yksittäisiin viesteihin eri viestintäkanavissa. Kumppanian tekemisessä yhdistyvät henkilöstö, heimoverkosto ja asiakkaiden yhteinen osaaminen ja näkemys. Kumppanian visiona on olla kansainvälinen suunnannäyttäjä omalla toimintakentällään.

Henkilöstölleen Kumppania on haastava, kannustava ja tietä näyttävä yhteisö, joka herättää työntekijöiden ammatillisen intohimon liekkeihin. Kumppaniassa hierarkia on matala ja mahdollisuudet kehittymiseen rajattomat. Kumppania tarjoaakin henkilöstölleen paljon vastuuta ja itsenäisyyttä sekä näiden vastapainoksi luottamusta ja joustavuutta. Kumppanian tahtotila on luoda unelmien työtä, jossa jokaisella on lupa loistaa

Kumppaniaa johdetaan vahvasti arvoihin perustuen

Kumppanian arvot ovat ilo, järki, tahto ja luottamus. Luottamus on kaiken perusta. Joustavan työkulttuurin ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman luottamusta. Kumppania luottaa tekijöihinsä. Tämä synnyttää vastavuoroisuutta, joka heijastuu positiivisesti myös ulospäin.

Tahto kuvastaa omistautumista niin asiakkaiden palvelemiseen kuin intohimosektorilla työskentelyn mahdollistamiseen. Kumppaniassa noudatetaan intohimosektoriajattelua, jonka mukaan pyrkimys on yhdistää työt ja tekijät henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Järjen käyttö on Kumppaniassa paitsi sallittua myös perusta ketterälle toiminnalle. Työ Kumppaniassa on pääsääntöisesti hajautettua tiimityötä. Jotta se olisi kaikille mahdollisimman mielekästä, kannustetaan kumppanialaisia aktiiviseen työn tuunaamiseen.

Ilo on Kumppanian tärkein voimavara ja sen vaalimiseksi tehdään jatkuvasti töitä. Kumppaniassa on yhteistuumin asetettu ilon ja naurun säilyttäminen yhdeksi keskeisimmäksi työhyvinvointitavoitteeksi.

Miksi päädyitte Emooteriin ja onko käytöstä ollut teille hyötyä?

Emooteria käytetään usein täydentämään työtyytyväisyys- tai -hyvinvointikyselyitä, työpaikkaselvityksiä tai muita vastaavia kerran tai korkeintaan kaksi kertaa vuodessa tehtäviä kyselyitä. Kumppania tarjoaa laajan kirjon etuisuuksia ja työhyvinvointipalveluja henkilöstölleen tukeakseen työhyvinvointitavoitteisiin pääsyä. Emooter on yksi monista palveluista, joita henkilöstö voi hyödyntää itsensä johtamisessa viikoittaisessa arjessaan. 

“Päädyimme Emooteriin, koska halusimme ketterän ja automatisoidun tavan seurata työyhteisömme hyvinvointia. Haluamme nimenomaan mitata työn imua, sillä se kertoo aidosta työhyvinvoinnin ja motivoitumisen tilasta”, Kumppanian viestinnän ja työhyvinvoinnin asiantuntija Nina Leppäniemi kommentoi.

Seuraamalla työn imua Emooterin avulla Kumppania saa automatisoidusti reaaliaikaisen kuvan henkilöstönsä kokemasta tarmokkuudesta, uppoutumisesta ja omistautumisesta. Tämä mahdollistaa työhyvinvoinnin kehittämisen ja tukemisen ennakoivalla otteella. Kumppania ei pyri Emooterin avulla ratkaisemaan ongelmia, vaan ehkäisemään niiden syntymistä.

Emooterin avulla koko henkilöstöllä on jatkuvasti hyvä tilannekuva sekä työyhteisön että omasta työhyvinvoinnin tilastaan. Se on merkittävä apu työhyvinvoinnin johtamisessa. “Uskomme, että pidemmällä aikavälillä kertynyt data lisää ymmärrystä työhyvinvoinnin tekijöistä työssämme”, jatkaa Leppäniemi.

Mitä olette oppineet Kumppaniassa Emooterin käytöstä?

Emooter ei ole, eikä myöskään halua olla, pelkkä työhyvinvoinin tai -tyytyväisyyden moderni kyselytyökalu. Emooterissa kyselyt toimivat työntekijöille itselleen peileinä sille, miten he tällä hetkellä voivat tai kuinka hyvin he esimerkiksi palautuvat stressistä. Kyselyitä käytetään myös työn tuunaamiseen. Työn tuunaamisen suositukset, harjoitukset ja muutosehdotukset kohdistetaan tekoälyperusteisesti työntekijän vastausten perusteella. Kukin työntekijä saa siten omaan henkisen työhyvinvoinnin tilaansa kohdistetut suositukset ja vinkit, jotka kaikki perustuvat maailmalla tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen. 

Kumppaniassa Emooterin työn tuunaamisen oppimishaasteet sekä harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden ennakoivalle kehittämisotteelle jokaisen henkilökohtaisessa arjessa. “Uskomme, että kyselyihin vastaaminen ja kulloisten vastausten pohjalta tarjottujen oppimishaasteiden suorittaminen lisää itseymmärrystä työyhteisössämme. Jokaisella on avaimet oman työhyvinvointinsa kehittämiseen ja työn imun lisäämiseen”, täydentää Leppäniemi näkemystään työhyvinvoinnin modernista johtamisesta.

Emooter osana Kumppanian arkea

Emooterin kaltaisten palveluiden merkittävin hyöty saadaan, kun ne integroituvat työyhteisön arkeen saumattomasti. “Käytämme mittausta apuna työhyvinvoinnin seurannassa ja kehittämisessä. Vastaamme automatisoituihin kyselyihin itsenäisesti ja käymme tuloksista ja palvelusta keskustelua yhteisesti tasaisin väliajoin”, kommentoi toimitusjohtaja Leena Roskala.

Emooter täydentää Kumppaniassa työhyvinvoinnin seurantaa. Palvelua on heidän kokemuksensa mukaan helppo käyttää eikä viikoittaisiin kysymyksiin vastaaminen tunnu työläältä. Kumppanissa on lisäksi käytössä vuosittainen laajempi työhyvinvointia kartoittava mittari sekä nopeita muita pulssikyselyjä. “Kokemuksemme mukaan Emooter sopii kaikille työyhteisönsä työhyvinvoinnin tilasta ja kehittämisestä kiinnostuneille”, toteaa Roskala keskustelun lopuksi.

Eikö tiimisi vielä käytä Emooteria? Miksette kokeilisi itse, miten Emooter voi parantaa tiiminne hyvinvointia ja työn imua

Kokeile ilmaiseksi

Tervetuloa, uudet tuttavat